Avrupa ile gelişen ilişkiler ve Türkiye’nin dışa açılması sonucunda yabancı dil ihtiyacı da artmakta, internetin gelişmesi ve ticarî ilişkilerin artması yabancı dil öğretimi gereksinimini günden güne artırmaktadır.

Bu proje ile günümüzde hızla gelişen ve değişen dünyamızda; kültürel, sosyal ve iş nedeniyle diğer uluslarla iletişim kurmada dil bilme ihtiyacına ve önemine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca;

  • Yurtdışı dil eğitimin yüksek maliyetli olmasından dolayı başarısı yüksek(okul birincisi) ancak maddi durum olarak dezavantajlı öğrencilerin de yurtdışı yabancı dil eğitiminden faydalanmalarının sağlanması,
  • Öğrenciler arasındaki maddi yetersizliklerden kaynaklanan eşitsizliğinin ortadan kaldırılması
  • Öğrencilere özgüven kazandırılması
  • Farklı kültürleri yakından tanımalarının sağlanması,
  • Dil eğitimi ile farklı kariyer fırsatlarına erişim imkânı hakkında farkındalık kazandırılması
  • Diğer dünya ülkelerinden gelen öğrencilerle kaynaşıp unutamayacakları dostluk ve arkadaşlık tohumlarının ekilmesi
  • Düşünce ufuklarının genişletilmesi
  • Yurtdışı eğitimi kolaylaştırmaya ve canlandırmaya dikkat çekilmesi ve benzer projelere öncü olması